Kontrapunkt är en ideell förening grundad i Stockholm 2016 vilken verkar för att främja musik- och kulturliv. Detta konkretiseras bland annat genom arrangemang i vilka olika kulturella uttrycksformer möts, exempelvis musik, teater, fotografi och konst.
Kontrapunkt strävar även efter samverkan mellan amatörer och professionella i syfte att skapa ytor för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Alla som ägnar sig åt kulturell verksamhet är välkomna att bli medlemmar i Kontrapunkt.

Medlemsavgiften är 150 kronor per år och betalas in på plusgirokonto: 82 11 66-6.
Glöm inte att ange namn i meddelanderutan. Skicka samtidig ett mail till info@skapmat.nu med person- och kontaktuppgifter.
Beskriv även kortfattat på vilket sätt du är engagerad i kulturell verksamhet och vill bidra till förening.